Podmínky rybolovu

 1. Rybolov v soukromém rybářském revíru Čertovy rybníky je povolen pouze na základě platného pověření k lovu (dále jen „povolenky”) vydaném provozovatelem Čertových rybníků. Zakoupením povolenky bere lovící a jeho případný doprovod na vědomí, že rybolov provádí na vlastní nebezpečí a provozovatel neručí za škody na majetku ani na zdraví.
 2. Prodej povolenek zajišťuje přímo na místě služba rybníků, a to dle aktuální provozní doby. Aktuální provozní doba je uvedena v areálu Čertovy rybníky, na internetových stránkách a na Facebooku Čertovy rybníky.
 3. Povolenka může být prodána pouze na základě platného průkazu totožnosti všech osob vstupujících do areálu. O vstupu do areálu bez platného průkazu totožnosti může ve zvláštních případech na základě svého úvážení a po prokázání totožnosti jiným způsobem rozhodnout pouze služba rybníků.
 4. Každý lovící musí mít svoji vlastní platnou povolenku. Na revíru může být s lovícím jedna nelovící osoba, která musí být zapsána v povolence lovícího.
 5. K lovu je povoleno používat nejvýše 2 prutů s jedním návazcem a jednoháčkem bez protihrotu. Olovo musí být průběžné nebo musí být použita úniková montáž. Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků, podběrák s rameny alespoň 70 cm, podložku pod rybu o velikosti minimálně 100x50 cm (trofejní ryby v rybníku mohou být až velikosti 100 cm) a desinfekci pro ryby. Pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí mít vlastní vezírek s kruhy, ekosak nebo jiné vhodné zařízení, které ryby nepoškozuje.
 6. Na místě lze zakoupit tři typy povolenek na 12 hodin v rámci jednoho dne. Ceny a typy povolenek jsou platné podle aktuálního ceníku.
 7. Každý lovec ryb s platnou povolenkou si může ponechat/zakoupit 1 kus ušlechtilé ryby za den. Po jejím odchytu a zasakování je lovec povinen neprodleně zapsat do záznamu o úlovcích v povolence druh ryby, délku v centimetrech a váhu v kilogramech. Platnost povolenky tímto odchytem končí, lovící si může zakoupit povolenku novou a pokračovat v lovu.
 8. Po skončení povolenky a ukončení lovu je lovící povinen neprodleně odevzdat službě jak povolenku, tak záznam o úlovcích, a to i v případě, že neulovil žádnou rybu. Služba je oprávněna požádat o možnost kontroly batohu či tašek, které lovící od vody odnáší.
 9. Lovící musí být při lovu na udici u prutů přítomní tak, aby v případě potřeby s ní mohli okamžitě manipulovat. Je zakázáno při lovu používat lov do čeřínku či čeřenu, vnadění krví, výbušných prostředků, látek otravných a omamných, jakýchkoliv lapaček, bodců nebo udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, lovit je do ok a do rukou. Je zakázáno podsekávání ryb, sbírat jikry a lovit ryby elektřinou. Je zakázáno jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb. Je zakázáno lovit z hráze a na bójky.
 10. V období od června do srpna včetně je zakázáno krmení ryb. V teple zákrm kvasí a znečišťuje rybník.
 11. JE VYŽADOVÁNO ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S ULOVENOU RYBOU. Při focení je možná manipulace s ulovenou rybou maximálně 20 – 30 cm nad podložkou, a to za neustálého polévání ryby. Focení je možné pouze vkleče! Rybu zbytečně nevystavujeme stresu, a po focení ji ihned vracíme do vody. Před vypouštěním ulovené ryby je nutné vpich po háčku a drobné ranky ošetřit desinfekcí (klinikem). Vypouštění ulovené ryby je povoleno pouze z podložky pod ryby nebo z vážicího saku. Každý rybář, který si chce ulovenou rybu ponechat, musí mít svůj vezírek, ve kterém smí uchovávat pouze rybu zapsanou v povolence. V průběhu lovu nesmí lovící ryby zaměňovat. Lovící je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a psací potřebu pro zapsání úlovku do povolenky.
 12. Rybář je povinen na požádání předložit platnou povolenku, záznam o úlovcích a celkové povinné vybavení (např. vezírek, háček, chytací systém apod.)
 13. Odlov sumců na živou rybku je po dohodě se službou rybníků povolený.
 14. Lovící je povinen na svém stanovišti udržovat pořádek a čistotu. Svým chováním nesmí rušit ostatní lovící, to platí i pro případný doprovod. Je přísně zakázáno ničit vegetaci v areálu. Lovící, i jeho případný doprovod, je povinen využívat toalety v areálu rybníků.
 15. Po dohodě se službou je možné si na břehu postavit přístřešek, deštník, či slunečník.
 16. Jakékoliv opracování ulovených ryb u vody nebo v areálu je zakázáno. Je zakázáno jakkoliv poškozovat vodní stavby. V areálu je zakázáno rozdělávat oheň, ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody.
 17. Psi mohou do areálu pouze na vodítku a s náhubkem. Musí být nahlášeni službě a není možné, aby se pohybovali volně po areálu nebo u rybníků.
 18. V případě nevhodného chování nebo porušování výše uvedených zákazů může být lovící bez náhrady vykázán službou z areálu a do budoucna mu může být vstup do areálu zakázán.
 19. V areálu je možno zakoupit běžné návnady. Také je možné za úplatu zapůjčit nebo zakoupit základní rybářské potřeby - seznam a ceny jsou uvedeny v platném ceníku.
 20. V areálu je možné po dohodě přenocovat ve vlastním stanu nebo karavanu (bez elektrické přípojky). Cena za noc je uvedena v platném ceníku.
 21. Za odložené věci služba ani správa rybníků neručí.
 22. Parkování je možné pouze na vyhrazeném parkovišti.
 23. Za děti a případné škody jimi způsobené v celém areálu zodpovídají rodiče nebo jiné odpovědné osoby, které mají děti svěřené.
 Telefonní kontakt na čísle +420 721829145
 
DŮLEŽITÁ ČÍSLA:
 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie ČR: 158
 • Městská policie: 156
 • SOS, tísňové volání: 112